Sunday, September 11, 2011

Rare Breed

*As told by Sam

Student: Ano ang pinaka mahal na bagay ang naibigay mo na sa isang babae?

Ramon Bautista: Ang lahat ba mahal?

Awww... :">

Who would've thought that Ramon has this mushy side in him? Too bad I wasn't able to come to his talk. :(

0 comments:

Post a Comment